Dr Karolj Čakanj

dr Karolj Čakanj

Specijalista hirurgije

HIRURGIJA

CENOVNIK

Biografija

1984. godine je završio srednju Medicinsku školu u Subotici. 1991. diplomirao je za doktora medicine na Medicinskom fakultetu na Univerzitetu u Novom sadu. 2000. godine je diplomirao na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i ompladine, Klinika za dečiju hirurgiju.

Od 1992. do 1994. god. je radio u službi hitne medicinske pomoći u Domu zdravlja Subotica. Od 1994. do 1995. je radio u Opštoj bolnici Subotica na Urgentnom odelenju kao lekar opšte medicine. Od 1995. do 2000. bio je lekar na specijalizaciji dečije hirurgije u Službi za hirurgiju u Opštoj bolnici Subotica.

Od 2000. godine je lekar specijalista dečije hirurgije u Službi za hirurgiju u Opštoj bolnici.