Dr Tatjana Stojšić Vuksanović

Biografija

Medicinski Fakulte je završila na Beogradskom Univerzitetu, specijalizaciju iz Interne medicine na Vojno Medicinskoj Akademiji - VMA, subspecijalizaciju iz nefrologije u KC Srbije. Magstrirala je iz nefrologije na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu, doktorirala iz oblasti Kliničkih ispitivanja na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Titulu Primarijus dodeljenu od strane Ministarstva Republike Srbije a na predlog Srpskog lekarskog društva, za naučno-stručni rad i angažovanje u organizaciji rada SLD/DLV Podružnica Subotica kao i Nefrološke sekcije DLV. Zaposlena je kao nefrolog u OB Subotica, načelnik odeljenja Interno II ( nefrologija, endokrinologija sa dijabetologijom i reumatologija).

U svom stručnom radu se posebno bavi problemom infekcija mokraćnih puteva, zapaljenskim i imunološkim bolestima bubrega, akutnom bubrežnom slabošću, lečenjem i praćenjem bolesnika sa hroničnim oštećenjem rada bubrega, te pripremom bolesnika za hemodijalizu i peritoneumsku dijalizu. Posebno je posvećena radu sa bolesnicima koji se leče peritoneumskom dijalizom.