Psihološko savetovalište

PSIHOLOŠKO SAVETOVALIŠTE | Holistička ordinacija Badawi

PSIHOLOŠKI RAZGOVOR – POJEDINCI
Pojedinačno psihološko savetovanje.

TERAPEUT: Vesna Bojanić, Snežana Marković, Balog Kornélia.

ZAKAŽITE PREGLED(024) 553-774

PSIHOLOŠKI RAZGOVOR – PAROVI ILI PORODICE
Grupno psihološko savetovanje.

TERAPEUT: Vesna Bojanić, Snežana Marković, Balog Kornélia.

ZAKAŽITE PREGLED(024) 553-774

PSIHOTERAPIJA
Psihoanaliza i terapija.

TERAPEUT: Vesna Bojanić, Snežana Marković, Balog Kornélia.

ZAKAŽITE PREGLED(024) 553-774

IZRADA PSIHOLOŠKOG PROFILA
Izrada psihološkog profila pojedinca.

TERAPEUT: Vesna Bojanić, Snežana Marković, Balog Kornélia.

ZAKAŽITE PREGLED(024) 553-774

PSIHODIJAGNOSTIKA
Postavljanje dijagnoze.

TERAPEUT: Vesna Bojanić, Snežana Marković, Balog Kornélia.

ZAKAŽITE PREGLED(024) 553-774

OSTALE PSIHOLOŠKE KONSULTACIJE
Specifični psihološki zahtevi od strane korisnika usluga.

PSIHOLOG: Vesna Bojanić, Snežana Marković, Balog Kornélia.

ZAKAŽITE TERMIN(024) 553-774