Terapija bojama

TERAPIJA BOJAMA | Jasna Evetović

Terapija bojama - pozitivan uticaj boja


Jasna Evetović

Terapeut holističke ordinacije

OLI LIFE COACH MASTER (u superviziji), HOLISTIC LIFE COACH & BAHOV PRAKTIČAR

Holistička ordinacija Poliklinike Badawi

Jasna @ Facebook

jasna.evetovic@badawi.rs

064 49 59 697