Laboratorijska dijagnostika

LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA | Poliklinika Badawi

Laboratorijska dijagnostika - veliki broj pretraga u Poliklinici Badawi, u saradnji sa: BIOMEDIKA i MEDLAB.